Selectează o Pagină

PROIECT DE HOTARARE NR. 52 DIN 28.04.2020-INDEXARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, TAXE SPECIALE SI AMENZI APLICABILE IN ANUL FISCAL 2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 53 DIN 28.04.2020-APROBARE CONT EXECUTIE BUGET LOCAL AL COMUNEI PE TRIM I AN 2020

PROIECT DE HOTARARE NR. 54 DIN 28.04.2020-ACCEPTARE OFERTA DONATIE TEREN INTRAVILAN 1390 MP

PROIECT DE HOTARARE NR. 55 DIN 28.04.2020-APROBARE PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE ACTUALIZAT AN 2020 AL UATC NICOLAE BALCESCU

PROIECT DE HOTARARE NR. 56 DIN 28.04.2020-APROBARE PLAN ACTIUNE SERVICII SOCIALE ACORDATE IN ANUL 2020

PROIECT DE HOTARARE NR. 57 DIN 28.04.2020-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 58 DIN 28.04.2020-ACORDARE AJUTOR DE URGENTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 60 DIN 28.04.2020-APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI SLS LA INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR DE CASA

PROIECT DE HOTARARE NR. 61 DIN 28.04.2020-COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL REVIZUIT CONFORM HCL NR. 75 DIN 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE NR. 62 DIN 28.04.2020-MASURI PENTRU PERFECTAREA CONTRACTELOR DE VANZARE CUMPARARE AVAND CA OBIECT TERENURI ADJUDECATE LICITATIE PUBLICA

PROIECT DE HOTARARE NR. 63 DIN 28.04.2020-VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL DL VACAREANU VASILE

PROIECT DE HOTARARE NR. 64 DIN 28.04.2020-VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL DL VLAD FLORIN