Selectează o Pagină

PROIECT DE HOTARARE NR. 13 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT NICOLAE BALCESCU LOT I

PROIECT DE HOTARARE NR. 14 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT NICOLAE BALCESCU LOT II

PROIECT DE HOTARARE NR. 15 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT NICOLAE BALCESCU LOT III

PROIECT DE HOTARARE NR. 16 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT NICOLAE BALCESCU LOT IV

PROIECT DE HOTARARE NR. 17 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT DOROBANTU LOT I

PROIECT DE HOTARARE NR. 18 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SIN INDICATORI TEHNICO ECONOMICI OBIECTIV MODERNIZARE STRAZI INCLUSIV RIGOLE SAT DOROBANTU LOT II

PROIECT DE HOTARARE NR. 19 DIN 14.02.2020-APROBARE DALI SI STUDII DE SPECIALITATE OBIECTIV SISTEMATIZARE CANAL COLECTOR SI CONSTRUIRE PODETE COMUNA NICOLAE BALCESCU

PROIECT DE HOTARARE NR. 20 DIN 14.02.2020-APROBARE REALIZARE INVESTITIE EXTINDERE RETELE ILUMINAT PUBLIC COMUNA NICOLAE BALCESCU

PROIECT DE HOTARARE NR. 21 DIN 14.02.2020-APROBARE BUGET LOCAL AL COMUNEI PE ANUL 2020, REPARTIZAREA PE TRIMESTRE SI ESTIMARI ANII 2021-2023

PROIECT DE HOTARARE NR. 22 DIN 14.02.2020-APROBARE BUGET PE ANUL 2020 SLS SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE

PROIECT DE HOTARARE NR. 23 DIN 14.02.2020-APROBARE BUGET AN 2020 CLUB SPORTIV NICOLAE BALCESCU SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE

PROIECT DE HOTARARE NR. 24 DIN 14.02.2020-MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII CLUB SPORTIV NICOLAE BALCESCU

PROIECT DE HOTARARE NR. 25 DIN 14.02.2020-ACORDARE AJUTOR DE URGENTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 26 DIN 14.02.2020-ACORDARE AJUTOR DE URGENTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 27 DIN 14.02.2020-INCETARE DREPT DE ADMINISTRARE S.C. NIC BAL PREST SRL ASUPRA UNOR BUNURI DIN DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI

PROIECT DE HOTARARE NR. 28 DIN 14.02.2020-APROBARE SUPLIMENTARE ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 53 DIN 31.08.2016

PROIECT DE HOTARARE NR. 29 DIN 14.02.20-APROBARE AMENAJARE SI DOTARE LOC DE JOACA