Selectează o Pagină

Primăria comunei Nicolae Bălcescu  organizează concurs de  recrutare la sediul din strada Carol I nr.26  pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, vacante ,  de polițisti locali  din compartmentul Poliție Locală  ,   în data de  29.05.2018 orele 10,00 proba scrisă și în data de 31.05.2018 , orele 10,00 interviu   din care     :

  • 1 funcție publică de execuție  de polițist local  clasa I, grad profesional asistent  (studii superioare cu diploma de licență  sau echivalentă   și 1 an vechime în specialitatea studiilor ) ;
  • 2 funcții publice de execuție de polițist local clasa III, grad profesional debutant (studii medii absolvite cu diploma de   bacalaureat   )

Condiţii de participare

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit.”a” ,din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare pentru ocuparea funcției publice  de polițist local  clasa I – grad profesional asistent;

            Alte condiții

  • să prezinte fișa medicală pentru atestarea stării de sănătate,  completată la un cabinet de medicina muncii ;
  • să posede aviz psihologic de port arma  eliberat de un psiholog atestat de colegiul psihologilor  din România  ;
  •   posede permis de conducere categoria B .

Observații suplimentare:- dosarele de concurs se depun  la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu , în perioada 27 aprilie-16 mai inclusiv.

Condițiile de participare , bibliografia, actele necesare  înscrierii se găsesc  la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu .

Date de contact :tel  :0241257016, fax : 0241257333 , sau la  e-mail  : relatii_public-nbalcescu.ro

Persoana de contact Petcu Mihaela- consilier juridic .