Selectează o Pagină

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Anunț organizare examen promovare în grad – vezi anuntul

Sistem colectare selectiva a deseurilor in comuna Nicolae Balcescu – vezi documentul

27 martie 2020 – Anunț rezultat final concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul

27 martie 2020 – Anunț rezultat proba interviu concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul

27 martie 2020 – Anunț rezultat proba scrisă concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul

26 martie 2020 – Anunț rezultat proba practică concurs ocupare post șef serviciu – Serviciu Salubrizare – vezi aici

Rezultat concurs proba practică Șef Serviciu Local de salubrizare – vezi rezultatele

Anunț de Interes Public – măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Nicolae Bălcescu – vezi aici anunțul

Raport de activitate primar comuna Nicolae Bălcescu anul 2019 – vezi aici raportul

Ordin Ministru de Interne – coronavirus – vezi aici ordinul

Anunț concurs ocupare funcție șef Serviciu în cadrul Serviciului de Salubrizare – vezi aici anunțul

Hotărâre privind aprobarea coeficienților și stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personal contractual – vezi hotărârea

Registru de evidență a datoriei publice a UAT Nicolae Bălcescu – VEZI REGISTRUL

Măsuri prevenire infecția cu coronavirus 

Cereri și formulare DGASPC – descarcă formulare

Anunț intenție elaborare PUZ – document

Registru evidență datoria publică locală  – document

Hotărâri Consiliul Local privind taxele și impozitele locale aferente anului 2020 – vezi hotărârile

Anunț privind rezultatele probei de interviu privind angajarea pe mai multe posturi contractuale în cadrul Serviciului Local de Salubrizare – vezi anunțul

Erată la anunțul de angajare femeie serviciu – vezi anunțul

Anunț privind rezultatele probei practice ale concursului pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat (mecanic agricol) în cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Balcescu – vezi rezultatele

Anunț de interes public privind declararea datelor de înscrierea în Registrul Agricol al comunei Nicolae Bălcescu – vezi anunțul

Anunț privind selectarea dosarelor de participare la concursul susținut în vederea ocupării de posturi contractuale – Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – vezi anunțul

Anunț privind selectarea dosarelor de participare la concursul susținut în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere – director Club Sportiv- vezi anunțul

Anunț angajare Clubul Sportiv Nicolae Bălcescu – vezi anunțul

Anunț angajare Serviciu Local de Salubrizare – vezi anunțul

Coeficienții și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu 2019 – vezi grila de salarizare

Raport final concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere – secretar general UAT Nicoale Balcescu – vezi raportul

Rezultat proba interviu concurs ocuparea funcției publice de conducere – secretar general de comuna UAT Nicolae Balcescu – vezi rezultatul

Rezultat proba scrisa concurs ocuparea functiei publice de conducere – secretar general de comuna UAT Nicolae Balcescu – vezi rezultatul

 Registru evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Nicolae Bălcescu – descarcă document

Selecție dosare concurs funcția de secretar al comunei Nicolae Bălcescu (30.09.2019) – descarcă document

Hotărârea nr. 116 privind aprobarea unor completări ale serviciului de salubrizare – descarcă document

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea coeficienților și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu – descarcă document

Anexe Buget 2019 – descarcă document, Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate – descarcă document

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, temporar-vacantă (până la data de 11.03.2020) , clasa I, grad profesional asistent , de inspector în cadrul compartimentului resurse-umane – Anunț, Bibliografie

Anunt paznic – Anunț, Bibliografie

Selecția dosarelor depuse de candidații pentru funcția publică de execuție de inspector asistent, clasa I – temporar vacant, compartiment resurse umane

27.02.2019 – Anunț

19.02.2019 – Concurs recrutare

20.02.2019 – Rezultatul probei scrise pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local debutant – Descarcă documentele

Anunț 10.01.2019 – Concurs de recrutare

Contract de sponsorizare nr 20 din 15-03-2018 – pagina 1, pagina 2

Anunț intenție PUG

Anunț individual pentru comunicare prin publicitate nr. 7464 din 06.09.2018

Dosar de executare nr. 6478/30.07.2018 – Anunț privind vânzarea de bunuri imobile

Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Bibliografie concurs politiști locali din data de 29.05.2018

Anunț angajare Poliția Locală Nicolae Bălcescu

Anunț public 11.04.2018

Stat de funcții angajați primaria Nicolae Balcescu

Proiect de hotărâre privind aprobare bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pe anul 2018, repartizare pe trimestre și estimări pe anii 2019 – 2021

Contract de deszăpezire nr. 9321 din 4.10.2017