Selectează o Pagină

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

30.06.2022 Anunt concurs sofer

21.06.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

17.06.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

17.06.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

14.06.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

09.06.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate 

02.06.2022 Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite

25.05.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

10.05.2022 Rezultat final concurs consilier achizitii

10.05.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

09.05.2022 Rezultatul probei de interviu

09.05.2022 Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului de recrutare 

03.05.2022 Rezultat selectare dosare consilier achizitii

02.05.2022 Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite

13.04.2022 Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate

04.04.2022 ANUNT CONCURS ACHIZITII PUBLICE

01.04.2022 LISTA CERTIFICATE DE URBANISM SI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE IN LUNA MARTIE 2022

15.03.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate 

01.03.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

25.01.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

18.01.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

13.04.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

17.01.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

10.01.2022 Hotararea nr.1 Comitetul local pentru situatii de urgenta

10.01.2022 Anunt privind aplicarea Legii 192/2018 privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

03.01.2022 Anunt rezultate finale

03.01.2022 Anunt pentru comunicare prin publicitate

30.11.2021 Rezultate interviu

30.12.2021 Rezultate candidati

23.12.2021 Rezultat selectare dosare REFERENT CULTURA

20.12.2021 Formular digital pentru intrarea in Romania

15.12.2021 Anunt pentru comunicare prin publicitate

08.12.2021 Anunt site si Avizier

24.11.2021 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU PERIOADA 2022-2028 (publicata 24.11.2021)

Primăria comunei Nicolae Bălcescu aduce la cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul: STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU
PERIOADA 2022-2028

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 24.11.2021, pentru o perioadă de 30 zile, pe site-ul instituției www.primaria-nbalcescu.ro, la secțiunea “ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC”.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 13.12.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu, str. Carol I, nr.26, comuna Nicolae Bălcescu, sau prin email, la adresa de e-mail: relatii_public@primaria-nbalcescu.ro.

24.11.2021 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 – vezi anuntul

24.11.2021 Anunt pentru comunicare publicitate – vezi anuntul

24.11.2021 Anunt pentru comunicare publicitate – vezi anuntul

12.11.2021 Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate –vezi anuntul

11.11.2021 – Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a comunei Nicolae Balcescu – vezi hotararea

22.10.2021 Ajutorul pentru încălzirea locuinței în Sezonul rece noiembrie 2021 –martie 2022 – vezi documente necesare

8.09.2021 – Anunț elevi din cadrul Liceului Mihail Kogalniceanu – vezi anuntul

23.07.2021 ANUNȚ CONCURS ANGAJARE SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE – vezi anuntul

11.02.2020 ANUNȚ CONCURS ANGAJARE posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu -vezi anuntul

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – vezi anuntul

ANUNȚ CONSTRUIREA UNOR  PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD , SAT. NICOLAE BALCESCU SI SAT. DOROBANTU , COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA   – vezi anunțul

ANUNŢ referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul ,,CONSTRUIREA UNOR PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD LOCALITATEA NICOLAE BALCESCU SI LOCALITATEA DOROBANTU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA “. – vezi anuntul

PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL „CONSTRUIREA UNOR PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, SAT NICOLAE BĂLCESCU ȘI SAT DOROBANȚU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL CONSTANȚA” – vezi anuntul 

Anunț organizare examen promovare în grad – vezi anuntul

 

Anunț organizare examen promovare în grad – vezi anuntul Sistem colectare selectiva a deseurilor in comuna Nicolae Balcescu – vezi documentul 27 martie 2020 – Anunț rezultat final concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul 27 martie 2020 – Anunț rezultat proba interviu concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul 27 martie 2020 – Anunț rezultat proba scrisă concurs ocuparea funcției șef serviciu Serviciu Salubrizare – vezi anunțul 26 martie 2020 – Anunț rezultat proba practică concurs ocupare post șef serviciu – Serviciu Salubrizare – vezi aici Rezultat concurs proba practică Șef Serviciu Local de salubrizare – vezi rezultatele Anunț de Interes Public – măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Nicolae Bălcescu – vezi aici anunțul Raport de activitate primar comuna Nicolae Bălcescu anul 2019 – vezi aici raportul Ordin Ministru de Interne – coronavirus – vezi aici ordinul Anunț concurs ocupare funcție șef Serviciu în cadrul Serviciului de Salubrizare – vezi aici anunțul Hotărâre privind aprobarea coeficienților și stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personal contractual – vezi hotărârea Registru de evidență a datoriei publice a UAT Nicolae Bălcescu – VEZI REGISTRUL Măsuri prevenire infecția cu coronavirus Cereri și formulare DGASPC – descarcă formulare Anunț intenție elaborare PUZ – document Registru evidență datoria publică locală  – document Hotărâri Consiliul Local privind taxele și impozitele locale aferente anului 2020 – vezi hotărârile Anunț privind rezultatele probei de interviu privind angajarea pe mai multe posturi contractuale în cadrul Serviciului Local de Salubrizare – vezi anunțul Erată la anunțul de angajare femeie serviciu – vezi anunțul Anunț privind rezultatele probei practice ale concursului pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat (mecanic agricol) în cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Balcescu – vezi rezultatele Anunț de interes public privind declararea datelor de înscrierea în Registrul Agricol al comunei Nicolae Bălcescu – vezi anunțul Anunț privind selectarea dosarelor de participare la concursul susținut în vederea ocupării de posturi contractuale – Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – vezi anunțul Anunț privind selectarea dosarelor de participare la concursul susținut în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere – director Club Sportiv- vezi anunțul Anunț angajare Clubul Sportiv Nicolae Bălcescu – vezi anunțul Anunț angajare Serviciu Local de Salubrizare – vezi anunțul Coeficienții și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu 2019 – vezi grila de salarizare Raport final concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere – secretar general UAT Nicoale Balcescu – vezi raportul Rezultat proba interviu concurs ocuparea funcției publice de conducere – secretar general de comuna UAT Nicolae Balcescu – vezi rezultatul Rezultat proba scrisa concurs ocuparea functiei publice de conducere – secretar general de comuna UAT Nicolae Balcescu – vezi rezultatul Registru evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale Nicolae Bălcescu – descarcă document Selecție dosare concurs funcția de secretar al comunei Nicolae Bălcescu (30.09.2019) – descarcă document Hotărârea nr. 116 privind aprobarea unor completări ale serviciului de salubrizare – descarcă document Hotărârea nr. 3 privind aprobarea coeficienților și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu – descarcă document Anexe Buget 2019 – descarcă document, Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate – descarcă document Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, temporar-vacantă (până la data de 11.03.2020) , clasa I, grad profesional asistent , de inspector în cadrul compartimentului resurse-umane – Anunț, Bibliografie Anunt paznic – Anunț, Bibliografie Selecția dosarelor depuse de candidații pentru funcția publică de execuție de inspector asistent, clasa I – temporar vacant, compartiment resurse umane 27.02.2019 – Anunț 19.02.2019 – Concurs recrutare 20.02.2019 – Rezultatul probei scrise pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local debutant – Descarcă documentele Anunț 10.01.2019 – Concurs de recrutare Contract de sponsorizare nr 20 din 15-03-2018 – pagina 1, pagina 2 Anunț intenție PUG Anunț individual pentru comunicare prin publicitate nr. 7464 din 06.09.2018 Dosar de executare nr. 6478/30.07.2018 – Anunț privind vânzarea de bunuri imobile Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice Bibliografie concurs politiști locali din data de 29.05.2018 Anunț angajare Poliția Locală Nicolae Bălcescu Anunț public 11.04.2018

Stat de funcții angajați primaria Nicolae Balcescu

Proiect de hotărâre privind aprobare bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pe anul 2018, repartizare pe trimestre și estimări pe anii 2019 – 2021 Contract de deszăpezire nr. 9321 din 4.10.2017